Creștere salariu minim 2022: Până la 31 decembrie trebuie încheiate actele adiționale cu salariații

 

Creșterea salariului minim, de la 1 ianuarie 2022, înseamnă că angajatorii au de îndeplinit două obligații prin raportare la acel termen: o dată, transpunerea la nivel formal, în raporturile de muncă cu cei care erau deja plătiți cu minimul pe economie, a majorării aplicabile din ianuarie, iar a doua este raportarea schimbării în Revisal.

 

Hotărârea Guvernului 1.071/2021 prevede că, începând cu 1 ianuarie 2022, salariul minim brut pe ţară va fi de 2.550 lei. Totodată, salariul minim diferențiat pentru studii superioare, care anul acesta este de 2.350 de lei, o să dispară din 2022 – valoarea acestuia nefiind majorată și ea prin recenta hotărâre (cum, de asemenea, nu au apărut modificări în privința minimului în cazul angajaților din construcții).

„Orice modificare (…) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, anterior producerii modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil”, prevede Codul muncii, privitor la elementele contractului de muncă, printre care este și salariul. Prin urmare, la nivelul raportului dintre firmă și angajatul plătit cu minimul pe economie, majorarea trebuie reflectată la nivel scris, înainte ca modificarea să se producă. Termen: 31 decembrie 2021.

În ceea ce privește transmiterile în Revisal, Hotărârea Guvernului 905/2017 dispune că schimbarea trebuie raportată în maximum 20 de zile lucrătoare de la momentul producerii sale. Prin urmare, termenul nu se raportează în niciun fel la data când a intrat în vigoare HG-ul cu noul salariu minim. Termen: 31 ianuarie 2022.