Conectarea caselor de marcat la serverul ANAF implică o mulţime de resurse şi ridică o mulţime de întrebări atât din partea comercianţilor cât şi din partea servisanţilor de case de marcat. Cine va face conectarea, cât va costa, ce şi cum va transmite casa de marcat către ANAF etc.

Cum funcţionează conectarea la serverul ANAF

Conform ART.3(1)(4) din OUG 28/1999(r), utilizatorul casei de marcat are obligaţia de a asigura conectarea casei de marcat la serverul ANAF. Utilizatorul (comerciantul) va trebui să asigure accesul la internet în locaţia unde este instalată casa de marcat, în funcţie de specificaţiile tehnice de conectare la internet ale casei de marcat (GPRS, LAN, Wi-Fi etc.) şi de calitatea semnalului operatorul de telecomunicaţii din zonă. Tehnicianul firmei de service cu care are contract utilizatorul (comerciantul), va face operaţiunile de conectare la serverul ANAF.

Când se va face conectarea caselor de marcat la serverul ANAF

Termenele limită de conectare pentru aparatele de marcat electronice fiscale sunt următoarele:
– 30.06.2021 – Pentru aparatele de marcat electronice fiscale deţinute de operatori economici încadraţi în categoria marilor contribuabili;
– 30.11.2021 – Pentru aparatele de marcat electronice fiscale deţinute de operatori economici încadraţi în categoria contribuabililor mici si mijlocii.

Obligaţiile operatorilor economici care deţin aparate de marcat electronice fiscale

Operatorii economici care deţin aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de reţele de comunicaţii au obligaţia de a informa ANAF cu privire la această situaţie, prin depunerea declaraţiei pe propria răspundere, prevăzută la anexa 2 la OpANAF nr. 435/2021 care se transmite organului fiscal exclusiv online prin transmiterea formularului F4110, cu respectarea termenelor stabilite la art. 3 din cuprinsul actului normativ sus menţionat, respectiv:
– pentru operatorii economici din categoria marilor contribuabili data limită este de 30.06.2021;
– pentru operatorii economici  din categoria contribuabililor mijlocii şi mici data limită este de 30.11.2021;
– în termen de 2 zile lucrătoare de la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal, pentru operatorii economici care achiziţionează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 1.7.2021, respectiv 1.12.2021.

Când se transmit datele

Datele înregistrate de aparatul de marcat electronic fiscale până la momentul realizării conectării vor fi transmise de operatorul economic (deţinător al AMEF) conform prevederilor OpANAF nr. 627/2018, prin depunerea declaraţiei A4200 până la data de 20 a lunii următoare celei de raportare.
Datele înregistrate de aparatul de marcat electronic fiscale după momentul conectării aparatului la sistemul informatic se vor transmite automat de către aparatul de marcat după generarea raportului Z de închidere zilnică, fără a mai fi necesară în această situaţie, transmiterea declaraţiei A4200.