În anul 2019, persoanele fizice care încasează bani din dividende datorează la stat atât impozit pe venit, cât și, în anumite condiții, contribuția la sănătate (CASS), conform Codului fiscal. Veniturile din dividende sunt încadrate la categoria veniturilor din investiții.

Veniturile din dividende se numără printre veniturile din investiții pentru care Codul fiscal prevede că se datorează taxe la stat. Mai precis, pentru dividende se plătește impozit pe venit și, în anumite condiții, și CASS.

În anul 2019, cota de impozitare pentru veniturile din dividende este de 5%, deși se tot vorbește de câțiva ani de eliminarea acesteia.

Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare definite de legislația în materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cotă de 5% din suma acestora, impozitul fiind final”, scrie în Codul fiscal.

Impozitul pe dividende trebuie calculat, reținut și plătit la stat de către companiile care plătesc aceste venituri către persoanele fizice. De principiu, impozitul trebuie achitat până la data de 25 a lunii următoare celei în care se face plata dividendelor.

În cazul dividendelor/câștigurilor obținute ca urmare a deținerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor/asociaților/investitorilor până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende/câștig se plătește până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor”, este explicat în Cod cu privire la dividendele distribuite, dar neplătite.

Referitor la CASS, această contribuție este datorată de persoanele fizice care estimează că în 2019 vor încasa venituri din dividende a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute. Mai precis, este vorba de un plafon de 24.960 de lei, în condițiile în care salariul minim este de 2.080 de lei în acest an.

În cazul veniturilor din dividende, se iau în calcul dividendele încasate începând cu anul 2018. Mai precis, persoanele fizice care au încasat în 2018 dividende și/sau care estimează că vor încasa în 2019 dividende trebuie să depună la Fisc declarația unică până la data de 15 martie 2019. Desigur, asta în cazul în care vorbim de depășirea plafonului legal.

Baza de calcul pentru stabilirea CASS, a cărei cotă este în 2019 de 10%, este echivalentul a 12 salarii minime brute pe țară, adică 24.960 de lei. Așadar, vorbim de CASS de 2.496 de lei pentru întreg anul 2019, adică 208 lei pe lună.

Atenție! Plafonul de la care CASS este obligatorie se calculează luând în considerare și veniturile independente, din drepturi de autor sau din chirii, printre altele, nu doar cele din dividende. Cu alte cuvinte, dacă o persoană fizică obține bani atât din dividende, cât și din chirii, de exemplu, datorează CASS dacă depășește, prin cumularea respectivelor venituri, plafonul de 24.960 de lei.

Începând din 2018, dividendele se împart nu doar anual, după încheierea exercițiului financiar, ci și trimestrial, în timpul acestuia.