ULTIMELE NOUTĂȚI

Fii la curent cu noutățile din domeniul fiscal sau al resurselor umane.

Creștere salariu minim 2022

Creștere salariu minim 2022

nov. 12, 2021

Creștere salariu minim 2022: Până la 31 decembrie trebuie încheiate actele adiționale cu salariații

 

Creșterea salariului minim, de la 1 ianuarie 2022, înseamnă că angajatorii au de îndeplinit două obligații prin raportare la acel termen: o dată, transpunerea la nivel formal, în raporturile de muncă cu cei care erau deja plătiți cu minimul pe economie, a majorării aplicabile din ianuarie, iar a doua este raportarea schimbării în Revisal.

 

Hotărârea Guvernului 1.071/2021 prevede că, începând cu 1 ianuarie 2022, salariul minim brut pe ţară va fi de 2.550 lei. Totodată, salariul minim diferențiat pentru studii superioare, care anul acesta este de 2.350 de lei, o să dispară din 2022 – valoarea acestuia nefiind majorată și ea prin recenta hotărâre (cum, de asemenea, nu au apărut modificări în privința minimului în cazul angajaților din construcții).

„Orice modificare (…) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, anterior producerii modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil”, prevede Codul muncii, privitor la elementele contractului de muncă, printre care este și salariul. Prin urmare, la nivelul raportului dintre firmă și angajatul plătit cu minimul pe economie, majorarea trebuie reflectată la nivel scris, înainte ca modificarea să se producă. Termen: 31 decembrie 2021.

În ceea ce privește transmiterile în Revisal, Hotărârea Guvernului 905/2017 dispune că schimbarea trebuie raportată în maximum 20 de zile lucrătoare de la momentul producerii sale. Prin urmare, termenul nu se raportează în niciun fel la data când a intrat în vigoare HG-ul cu noul salariu minim. Termen: 31 ianuarie 2022.

Conectarea caselor de marcat la serverul ANAF

Conectarea caselor de marcat la serverul ANAF

oct. 05, 2021

Conectarea caselor de marcat la serverul ANAF implică o mulţime de resurse şi ridică o mulţime de întrebări atât din partea comercianţilor cât şi din partea servisanţilor de case de marcat. Cine va face conectarea, cât va costa, ce şi cum va transmite casa de marcat către ANAF etc.

Cum funcţionează conectarea la serverul ANAF

Conform ART.3(1)(4) din OUG 28/1999(r), utilizatorul casei de marcat are obligaţia de a asigura conectarea casei de marcat la serverul ANAF. Utilizatorul (comerciantul) va trebui să asigure accesul la internet în locaţia unde este instalată casa de marcat, în funcţie de specificaţiile tehnice de conectare la internet ale casei de marcat (GPRS, LAN, Wi-Fi etc.) şi de calitatea semnalului operatorul de telecomunicaţii din zonă. Tehnicianul firmei de service cu care are contract utilizatorul (comerciantul), va face operaţiunile de conectare la serverul ANAF.

Când se va face conectarea caselor de marcat la serverul ANAF

Termenele limită de conectare pentru aparatele de marcat electronice fiscale sunt următoarele:
– 30.06.2021 – Pentru aparatele de marcat electronice fiscale deţinute de operatori economici încadraţi în categoria marilor contribuabili;
– 30.11.2021 – Pentru aparatele de marcat electronice fiscale deţinute de operatori economici încadraţi în categoria contribuabililor mici si mijlocii.

Obligaţiile operatorilor economici care deţin aparate de marcat electronice fiscale

Operatorii economici care deţin aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de reţele de comunicaţii au obligaţia de a informa ANAF cu privire la această situaţie, prin depunerea declaraţiei pe propria răspundere, prevăzută la anexa 2 la OpANAF nr. 435/2021 care se transmite organului fiscal exclusiv online prin transmiterea formularului F4110, cu respectarea termenelor stabilite la art. 3 din cuprinsul actului normativ sus menţionat, respectiv:
– pentru operatorii economici din categoria marilor contribuabili data limită este de 30.06.2021;
– pentru operatorii economici  din categoria contribuabililor mijlocii şi mici data limită este de 30.11.2021;
– în termen de 2 zile lucrătoare de la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal, pentru operatorii economici care achiziţionează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 1.7.2021, respectiv 1.12.2021.

Când se transmit datele

Datele înregistrate de aparatul de marcat electronic fiscale până la momentul realizării conectării vor fi transmise de operatorul economic (deţinător al AMEF) conform prevederilor OpANAF nr. 627/2018, prin depunerea declaraţiei A4200 până la data de 20 a lunii următoare celei de raportare.
Datele înregistrate de aparatul de marcat electronic fiscale după momentul conectării aparatului la sistemul informatic se vor transmite automat de către aparatul de marcat după generarea raportului Z de închidere zilnică, fără a mai fi necesară în această situaţie, transmiterea declaraţiei A4200.

Impozit pe clădiri 2019

Impozit pe clădiri 2019

mai 28, 2019

Necesitatea unei evaluări periodice pentru stabilirea valorii impozabile a clădirilor există în cazul firmelor cu privire la toate tipurile de clădiri pentru care datorează impozitul. Ca să nu plătească anul acesta un impozit majorat, firmele pot să depună până pe 1 aprilie la Fisc un raport de evaluare, dacă n-au mai făcut asta în ultimii ani.

Mai mult

Impozitul pe dividende

Impozitul pe dividende

mai 28, 2019

În anul 2019, persoanele fizice care încasează bani din dividende datorează la stat atât impozit pe venit, cât și, în anumite condiții, contribuția la sănătate (CASS), conform Codului fiscal. Veniturile din dividende sunt încadrate la categoria veniturilor din investiții.

Mai mult

Declarația unică

Declarația unică

mai 28, 2019

Cei care depun declarația unică pentru că obțin venituri impozabile din activități independente, chirii, investiții, activități agricole ș.a.m.d. se pot regăsi fie în situația în care sunt obligați să plătească contribuția la sănătate (CASS), fie în situația în care nu sunt obligați, dar optează să o facă, nefiind asigurați în niciun alt mod în sistemul public de sănătate. 

Mai mult

Informare modificare valoare diurna internă (pe teritoriul României)

Informare modificare valoare diurna internă (pe teritoriul României)

ian. 10, 2019

Vă informăm că începand cu Ianuarie 2019, în conformitate cu reglementările prevăzute în Hotărârea 714/2018, diurna internă zilnică deductbilă a crescut la 20 lei * 2.5 = 50 lei/zi.

Mai mult

Modificare salarii în domeniul construcțiilor

Modificare salarii în domeniul construcțiilor

ian. 01, 2019
In conformitate cu modificarile aduse de Ordonanta de Urgenta nr.114/2018 Codului Fiscal din Romania, incepand cu 01.01.2019 au fost aduse o serie de modificari privind modul de calcul al salariilor salariatilor angajati ai societatilor ce activeaza in domeniul constructiilor*.

Mai mult

Anunt modificarea salariu minim brut pe economie de la 01.01.2019

Anunt modificarea salariu minim brut pe economie de la 01.01.2019

dec. 17, 2018
In conformitate cu prevederile Hotararii de guvern nr.937/2018 publicata in M.Of nr.1045/10.12.2018 se va majora salariul minim pe economie incepand cu data de 01.01.2019 la valoarea de 2.080 lei  brut lunar.

Mai mult