Verificarea și certificarea modului de întocmire a declarațiilor privind impozitelor pe profit.

Analizarea aspectelor nefavorizante în calcularea acestuia.

Aducerea de modalități favorizante legale în modul de calcul.

Vizarea bilanțului contabil anual, societatea noastră fiind autorizată în acest sens de organele competente (CECCAR București).

ALTE SERVICII OFERITE

Indiferent de obiectul de activitate, serviciile oferite de noi sunt în conformitate cu normele naționale, sau în funcție de solicitările Dvs., în conformitate cu Standardele Internaționale de Contabilitate (IAS).

Servicii de evidență contabilă

De la întocmirea și depunerea la Administrația Financiară și la Registrul Comerțului a Situațiilor financiare necesare la întocmirea de situații necesare Managerului societății.

Află mai multe

Resurse Umane

Vă consultăm în procesul de angajare, în administrarea documentelor angajaților și în redactarea tuturor documentelor necesare, în calcularea impozitelor, concediilor, ștatelor de salarii și multe altele.

Află mai multe

Consultanță financiar contabilă

Suntem alături de dvs. în fața organelor de control, vă ținem la curent cu modificările legislative și lucrăm împreună în a găsi modalități concrete de a beneficia de prevederile favorizante ale legii.

Află mai multe

Servicii anexe

Oferim suport în redactarea Regulamentului intern sau a contractului colectiv de muncă la nivel de societate.

Află mai multe