Profesional Expert Consulting va solicita Beneficiarului și salariatului actele și documentele necesare pentru toate operațiunile cerute de instituțiile statului în procesul de angajare;

Profesional Expert Consulting va administra actele și documentele angajaților pe toată durata contractului de prestări servicii, conform normelor impuse de legislația în vigoare;

Înregistrarea tuturor operațiunilor în carnetele de muncă precum și în Registrul de evidență a salariaților (obligatoriu începând cu 01.03.2004): încasări în câmpul muncii, acte adiționale, decizii de închidere a contractelor individuale de muncă;

Redactarea tuturor documentelor necesare la dosarul de angajare: fișe de post, cereri de angajare, contractul individual de muncă;

Întocmirea lunară a statelor de plată precum și a centralizatorului de stalarii necesar introducerii notelor contabile în evidențele societății;

Calcularea concediilor medicale, concedii de odihnă, prime, sporuri, rețineri precum și alte drepturi și obligații salariale;

Calcularea impozitelor și a contribuțiilor aferente salariaților precum și cele datoare de angajator;

Întocmirea fluturașilor de salarii pentru salariații societății precum și a listei de transfer de bani în contul de carduri al salariaților;

Întocmirea ordinelor de plată privind obligațiile de plată privind contribuțiile la bugetul de stat consolidat;

Întocmirea declarațiilor referitoare la Casa de asigurări sociale (C.A.S.), Casa asigurărilor sociale de sănătate (C.A.S.S.) și Agenția teritorială de șomaj precum și depunerea lor;

Întocmirea fișelor fiscale pentru fiecare salariat în parte și la nivel de societate și depunerea lor la Administrația Finanțelor Publice;

Întocmirea de adeverințe salariale necesare angajaților referitoare la salariu precum și la plata impozitelor aferente salariilor.

ALTE SERVICII OFERITE

Indiferent de obiectul de activitate, serviciile oferite de noi sunt în conformitate cu normele naționale, sau în funcție de solicitările Dvs., în conformitate cu Standardele Internaționale de Contabilitate (IAS).

Servicii de evidență contabilă

De la întocmirea și depunerea la Administrația Financiară și la Registrul Comerțului a Situațiilor financiare necesare la întocmirea de situații necesare Managerului societății.

Află mai multe

Consultanță financiar contabilă

Suntem alături de dvs. în fața organelor de control, vă ținem la curent cu modificările legislative și lucrăm împreună în a găsi modalități concrete de a beneficia de prevederile favorizante ale legii.

Află mai multe

Expertiză contabilă

Vă ajutăm în a găsi modalități favorizante legale în modul de calcul al impozitelor și vizarea bilanțului contabil anual, fiind autorizați în acest sens de organele competente (CECCAR București).

Află mai multe

Servicii anexe

Oferim suport în redactarea Regulamentului intern sau a contractului colectiv de muncă la nivel de societate.

Află mai multe