Supravegherea operațiunilor financiar-contabile efectuate de personalul societății dvs.

Încunoștințarea personalului financiar-contabil în legătură cu orice modificare legislativă în domeniu, explicitarea acestora și supravegherea în aplicare.

Încunoștințarea despre noutățile legislative în domeniul ce reprezintă interes pentru societate și analizarea diligențelor ce trebuie depuse de către societăți.

Modalități concrete de a beneficia de prevederile favorizante ale legii în raport cu statul.

Introducerea de clauze contractuale în relațiile cu terți, de natură să atragă avantaje societăților dvs.

Reprezentarea în fața organelor de control în momentul unei verificări de fond (Administrația Financiară sau DGFPCFS – București) sau inopinat (Garda Financiară), asistarea la controale și sprijin la negocieri.

ALTE SERVICII OFERITE

Indiferent de obiectul de activitate, serviciile oferite de noi sunt în conformitate cu normele naționale, sau în funcție de solicitările Dvs., în conformitate cu Standardele Internaționale de Contabilitate (IAS).

Servicii de evidență contabilă

De la întocmirea și depunerea la Administrația Financiară și la Registrul Comerțului a Situațiilor financiare necesare la întocmirea de situații necesare Managerului societății.

Află mai multe

Resurse Umane

Vă consultăm în procesul de angajare, în administrarea documentelor angajaților și în redactarea tuturor documentelor necesare, în calcularea impozitelor, concediilor, ștatelor de salarii și multe altele.

Află mai multe

Expertiză contabilă

Vă ajutăm în a găsi modalități favorizante legale în modul de calcul al impozitelor și vizarea bilanțului contabil anual, fiind autorizați în acest sens de organele competente (CECCAR București).

Află mai multe

Servicii anexe

Oferim suport în redactarea Regulamentului intern sau a contractului colectiv de muncă la nivel de societate.

Află mai multe