Evidența cheltuielilor lunare ale societății;

Evidența facturilor emise (a veniturilor societății);

Întocmirea următoarelor registre:

  • Registrul de intrări TVA
  • Registrul de vânzări TVA
  • Registrul de casă
  • Registrul jurnal
  • Registrul inventar

Ținerea evidenței clienților și a furnizorilor;

Evidența gestiunii de mărfuri, materii prime și materiale;

Întocmirea situației privind stocurile la orice dată dorită;

Ținerea evidenței mijloacelor fixe și a amortizărilor acestora;

Întocmirea situației privind mijloacele fixe și amortizarea acestora la orice dată dorită;

Întocmirea Listelor de inventariere privind stocurile la sfârșitul exercițiului financiar și la orice dată dorită;

Evidența disponibilităților în conturile curente la bănci;

Evidența Avansurilor spre decontare;

Evidența Compensărilor efectuate între societăți;

Întocmirea Balanței de verificare lunare;

Întocmirea fișelor de cont;

Întocmirea și depunerea la Administrația Financiară a Situației Impozitului pe Venit, Decontului de TVA, Datorii la Bugetul Statului, Casa Asigurărilor Sociale, Sănătate, Șomaj etc;

Întocmirea și depunerea la Administrația Financiară și la Registrul Comerțului a Situațiilor financiare anuale și Situația Patrimoniului;

Întocmirea de situații necesare Managerului societății, cum ar fi:

  • Situație privind clienți restanți de încasat la orice dată dorită;
  • Situație privind furnizori restanți de plătit la orice dată dorită;
  • Situație pentru un client sau un furnizor dorit la orice dată și pentru orice perioadă cuprinzând toate facturile și încasările/plățile efectuate;
  • Situație pentru orice cont pentru orice perioadă sau la orice dată dorită;
  • Situație privind Avansurilor de trezorerie pentru orice perioadă  dorită.

ALTE SERVICII OFERITE

Indiferent de obiectul de activitate, serviciile oferite de noi sunt în conformitate cu normele naționale, sau în funcție de solicitările Dvs., în conformitate cu Standardele Internaționale de Contabilitate (IAS).

Resurse Umane

Vă consultăm în procesul de angajare, în administrarea documentelor angajaților și în redactarea tuturor documentelor necesare, în calcularea impozitelor, concediilor, ștatelor de salarii și multe altele.

Află mai multe

Consultanță financiar contabilă

Suntem alături de dvs. în fața organelor de control, vă ținem la curent cu modificările legislative și lucrăm împreună în a găsi modalități concrete de a beneficia de prevederile favorizante ale legii.

Află mai multe

Expertiză contabilă

Vă ajutăm în a găsi modalități favorizante legale în modul de calcul al impozitelor și vizarea bilanțului contabil anual, fiind autorizați în acest sens de organele competente (CECCAR București).

Află mai multe

Servicii anexe

Oferim suport în redactarea Regulamentului intern sau a contractului colectiv de muncă la nivel de societate.

Află mai multe