Vă informăm că începand cu Ianuarie 2019, în conformitate cu reglementările prevăzute în Hotărârea 714/2018, diurna internă zilnică deductbilă a crescut la 20 lei * 2.5 = 50 lei/zi.

Menționăm că, în funcție de managementul fiecărei societăți, aceasta poate varia, cu observația că pentru sumele acordate în plus față de această valoare, se consideră avantaj salarial și se impozitează ca o primă cu toate impozitele și taxele aferente.

Va reamintim că de diurnă pot beneficia doar salariații societății angajați cu contract individual de muncă care părăsesc localitatea în care este stabilit locul permanent de muncă la o distanță mai mare de 5 km și mai mult de 12 ore dintr-o zi lucrătoare. De asemenea în cazul deplasării în afara localității se va întocmi Ordin de Deplasare pentru fiecare salariat în parte în care se va menționa scopul deplasării, perioada și se vor lua semnături și stampile de la toți partenerii de afaceri cu care a interacționat.