In conformitate cu modificarile aduse de Ordonanta de Urgenta nr.114/2018 Codului Fiscal din Romania, incepand cu 01.01.2019 au fost aduse o serie de modificari privind modul de calcul al salariilor salariatilor angajati ai societatilor ce activeaza in domeniul constructiilor*.

Astfel in conformitate cu ART.71 din OUG 114/2018 salariul minim brut garantat pentru angajatii din domeniul constructii va fi de  3.000 lei.

Art. 71

  • (1)Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003  Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.
  • (2)Prevederile alin. (1) se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 din prezenta ordonanţă de urgenţă.
De asemenea au fost operate o serie de modificari (diminuari) de taxe si contributii salariale pentru salariatii din domeniul constructiilor* dupa cum urmeza:
– nu se calculeaza impozit pe salariu in cuantum de 10% pentru salariile prevazute intre 3.000 si 30.000 lei;
– nu se calculeaza contributie de sanatate in cunatum de 10% pentru salariile prevazute intre 3.000 si 30.000 lei;
– contributia de pensii angajat se diminueaza cu 3,75% de la 25% la 21,25%;
– contributia asiguratorie de munca datorata de angajator in cuantum de 2.25% se va diminua la 0,3375%.
 
Astfel vor fi emise decizii colective de majorare a salariilor pentru salariatii care au salarii minime mai mici de 3.000 lei inainte de 01.01.2019. Deciziile deja primite vor fi anulate de drept.
 
Calcul comparativ salarii minime in regim normal si in constructii (scurta exemplificare):
Salarii in regim normal – La un salariu brut de 2.080 lei totalul contributiilor va fi de 910 lei iar salariul net in suma de 1.217 lei
Salariul in constructii conform reglementari 2019 – La salariul brut de 3.000 lei totalul contributiilor va fi de 648 lei iar salariul net in suma de 2.362 lei
 
*CINE BENEFICIAZA DE ACEST REGIM?( ce insemna “domeniul constructiilor”?)
 
In conformitate cu prevederile Art.60 punctul 5 din Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare beneficiaza de regimul special de taxare companiile care au in ponderea veniturilor peste 80% din urmatoarele domenii:
a) angajatorii desfăşoară activităţi în sectorul construcţii care cuprind:
(i)activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 – secţiunea F – Construcţii;
(ii)domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de următoarele coduri CAEN:
2312 – Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;
2331 – Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramic;
2332 – Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă;
2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;
2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;
2363 – Fabricarea betonului;
2364 – Fabricarea mortarului;
2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;
2370 – Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;
2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;
1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii;
2512 – Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;
2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;
0811 – Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei;
0812 – Extracţia pietrişului şi nisipului;
711 – Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică;
 
In ceea ce priveste punctul i) care se refera la coduri CAEN 41.42.43 acestea sunt:
F. CONSTRUCTII
41 Constructii de cladiri
411 Dezvoltare ( promovare ) imobiliara
4110 Dezvoltare ( promovare ) imobiliara
412 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
42 Lucrari de geniu civil
421 Lucrari de constructii a drumurilor si a cailor ferate
4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane.
4213 Constructia de poduri si tuneluri
422 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare
4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
429 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti
4291 Constructii hidrotehnice
4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
43 Lucrari speciale de constructii
431 Lucrari de demolare si de pregatire a terenului
4311 Lucrari de demolare a constructiilor
4312 Lucrari de pregatire a terenului
4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
432 Lucrari de instalatii electrice si tehnico-sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii
4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
433 Lucrari de finisare
4331 Lucrari de ipsoserie
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4339 Alte lucrari de finisare
439 Alte lucrari speciale de constructii
4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
 
Atentie!!!!
Pentru ca societatea sa beneficieze de acest regim de impozitare codurile CAEN expuse mai sus trebuie sa fie autorizate conform L359/2004 la ONRC si atestate prin certificat constatator iar veniturile din aceste activitati sa fie facturate in conformiate cu realitatea si sa fie mentionate pe facturi cat mai exact.