In conformitate cu prevederile Hotararii de guvern nr.937/2018 publicata in M.Of nr.1045/10.12.2018 se va majora salariul minim pe economie incepand cu data de 01.01.2019 la valoarea de 2.080 lei  brut lunar.

Prin exceptie de la paragraful anterior pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, se majorează de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar
Aceasta este obligatorie si va fi efectuata prin decizii colective.
Pentru societatile care doresc majorarea salariilor cu mai mult decat salariul minim pe economie va rog sa ma instiintati din timp pentru a pregati actele aditionale aferente acestor majorari.
De asemenea in cazul in care doriti modificarea functiei va rog sa ma anuntati pana la sfarsitul acestei saptamani.
HOTĂRÂRE nr. 937 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
În temeiul art. 108 dinConstituţia României, republicata, şi al art. 164 alin. (1) şi (11) din Legea nr.53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul Românieiadoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

(1)Începând cu data de 1 ianuarie 2019,salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr.53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12.43 lei/oră.
(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, se majorează de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14.044 lei/oră.

Art. 2

În aplicarea prevederilor art. 164 alin. (12) din Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2019, toate drepturile şi obligaţiile stabilite potrivit legii se determină prin raportare la nivelul de 2.080 lei al salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Art. 3

La data prevăzută la art. 1, Hotărârea Guvernului nr.846/2017pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 29 noiembrie 2017, se abrogă.